საერთაშორისო ოლიმპიადა პროგრამირებაში, ილია ვეკუას თასზე

27 მაისს ევროპის უნივერსიტეტში ჩატარდა დაპროგრამებაში ილია ვეკუას თასზე მეცამეტე საერთაშორისო ოლიმპიადის დახურვა.

სათანადო პრეს-რელიზი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

https://eu.edu.ge/sites/default/files/Pres-Relizi_Vekua_Cup_2019_Results.pdf 

გუნდური შეჯიბრების დასკვნითი მონიტორი განთავსებულია ბმულზე:

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/ALL_Results_Vekua%20Cup%202019%20-%20Collegiate.pdf

პერსონალური კონტესტის დასკვნითი მონიტორი განთავსებულია ბმულზე:

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/Results_Vekua%20Cup%202019%20-%20Personal.pdf

მასპნძელი უნივერსიტეტის (ევროპის უნივერსიტეტის) საიტზე ეს მასალა თავმოყრილია ბმულზე:

https://eu.edu.ge/ge/news/1111-2019-clis-25-27-maiss-evropis-universitetshi-chatarda-saertashoriso-olimpiada

  • გააზიარე

ინფორმაცია

თარიღი
27 მაისი 2019