სიახლეები

7 თებერვალი 2023

მეთერთმეტე საფაკულტეტო კონფერენციის დასკვნითი ღონისძიება

თსუ-ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მეთერთმეტე საფაკულტეტო კონფერენციის დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა.თითოეული დეპარტამენტიდან გამარჯვებული სტუდენტური მოხსენ...

დეტალურად