სიახლეები

21 სექტემბერი 2021

საბაკალავრო პროგრამის „კომპიუტერული მეცნიერება“ გარდამავალი დებულება

ABET საერთაშორისო ორგანიზაციის აკრედიტაციის 2019-2020 წლის ციკლის გადაწყვეტილებით საბაკალავრო პროგრამას „კომპიუტერული მეცნიერება“ მიენიჭა აკრედიტაცია, ასევე მოხდა მისანიჭებელი...

დეტალურად