სიახლეები

1 ნოემბერი 2022

დაპროგრამება C++ ენაზე (საბაზისო კურსი)

სასერტიფიკატო კურსის "დაპროგრამება C++ ენაზე (საბაზისო კურსი)" მიზანს წარმოადგენს, მსმენელს შეასწავლოს პროგრამირების ენა C++ და მისი ძირითადი საბაზისო კონსტრუქციები: პირობითი...

დეტალურად