სიახლეები

12 მარტი 2024

კონფერენცია - „კიბერუსაფრთხოების გენდერული განზომილება"

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით ატარებს I სტუდენტურ კონფერე...

დეტალურად