სიახლეები

2 დეკემბერი 2019

გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

უცხო ენის მოქმედი საერთაშორისო სერტიფიკატების არქონის შემთხვევაში (აღებული უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე, B2 დონე), Erasmus+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის, თურქეთის რესპუბლიკის...

დეტალურად