სიახლეები

19 ივნისი 2024

ჩატარდა კონფერენცია - „კიბერუსაფრთხოების გენდერული განზომილება"

კონფერენციის მიზანი იყო აკადემიური კვლევების ხელშეწყობა და გენდერულ ასპექტებთან დაკავშირებით ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლა. სტუდენტებს და მკვლევრებს შესაძლებლობა მიეცათ წარმოედგინ...

დეტალურად