კომპიუტერული მეცნიერება
  • ხელმძღვანელი: გია სირბილაძე