სტუდენტური პროექტები

ჰასკელის უპირატესობები სხვა ენებთან შედარებით და ფუნქციონალური პროგრამირების ელემენტები თანამედროვე ენებში.
  • 6 აპრილი 2019

ავთო ბოლაშვილი.ფუნქციონალური პროგრამირების პარადიგმის მიმოხილვა:უპირატესობები პროგრამირების სხვა პარადიგმებთან შედარებით, ჰასკელის უპირატესობები სხვა ენებთან შედარებით და ფუნქციონალური პროგრამირების...