კომპიუტერული მეცნიერებები
  • ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე, გია სირბილაძე, ალექსანდრე გამყრელიძე; კოორდინატორი: მაგდა ცინცაძე
კომპიუტერული მეცნიერება
  • ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე, კოორდინატორი : მაგდა ცინცაძე
კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულ-ფრანგული)
  • ხელმძღვანელი: ჟან-ჟაკ მარიაჟი