კომპიუტერული მეცნიერება
  • ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე, კოორდინატორი : მაგდა ცინცაძე