"ფაზი-აგრეგირებები საგანგებო სიტუაციებისთვის განთავსება-ტრანსპორტირების დაგეგმვაში ".
  • 8 ივლისი 2020

2018-2019 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსშიგამრჯვებული პროექტი:"ფაზი-აგრეგირებები საგანგებო სიტუაციებისთვის განთავსება-ტრანსპორტირების დაგეგმვაში".მონაწილეები:...