ლელა ალხაზიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 353

ტელეფონი: +995 599555 900

ელ.ფოსტა:  lela.alkhazishvili@tsu.ge,

დამატებითი ინფორმაცია