ბიძინა მიდოდაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 327

ტელეფონი: +995 98 150057

ელ.ფოსტა: bidzina.midodashvili@tsu.ge 

დამატებითი ინფორმაცია