ბეჟან ღვაბერიძე

ასოცირებული პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 353

ტელეფონი: 

ელ.ფოსტა: b.gvaberidze@gmail.com

დამატებითი ინფორმაცია