ფრიდონ დვალიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 353

ტელეფონი:  (+995 32538583), მობ: (+995 99102264), 

ელ.ფოსტა:  Pridon.dvalishvili@tsu.ge 

დამატებითი ინფორმაცია