რევაზ ქურდიანი

ასოცირებული პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. 

ტელეფონი: +995 551 553441

ელ.ფოსტა: revaz.kurdiani@tsu.ge

დამატებითი ინფორმაცია