განათლების ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი

ასოც. პროფ. ნათელა არჩვაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 354

ტელეფონი:  (+995 99) 599 47 46 32 , (+995 32)2 32 66 80

ელ.ფოსტა: natela.archvadze@tsu.ge