თეიმურაზ მანჯაფარაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 357

ტელეფონი:  (+995 595) 118203

ელ.ფოსტა: teimuraz.manjafarashvili@tsu.ge 

დამატებითი ინფორმაცია