ტარიელ ხვედელიძე

ასოცირებული პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 358

ტელეფონი: +995 32 2679968 (სახლი) +995 593956947 (მობ)

ელ.ფოსტა: tariel. Khvedelidze @tsu.ge

დამატებითი ინფორმაცია