პაპუნა ქარჩავა

ასოცირებული პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 325

ტელეფონი:  (+995 79 401 444)

ელ.ფოსტა: papuna.karchava@tsu.ge 

დამატებითი ინფორმაცია