გელა ბესიაშვილი

ასისტენტ პროფესორი

gela.besiashvili @tsu.geსაკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 358

ტელეფონი: (+995 32 2665944)ბინის, მობ: (+995 555172156), 

ელ.ფოსტა:  gela.besiashvili @tsu.ge

დამატებითი ინფორმაცია