ლიანა ლორთქიფანიძე

ასისტენტ პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 354

ტელეფონი: (+995 32 253 01 90), მობ: (+995 555 39 80 93)

ელ.ფოსტა: liana.lortkipanidze@tsu.ge, lllordkipanidze@gmail.com 

დამატებითი ინფორმაცია