თეორიული ინფორმატიკის კათედრა

კათედრის გამგე - პროფ. ალექსანდრე გამყრელიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 355

ტელეფონი: +995 577 446525

ელ.ფოსტა: alexander.gamkrelidze@tsu.ge