პრაქტიკული ინფორმატიკის კათედრა

ასოც. პროფ. ირინა ხუციშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 327

ტელეფონი: +995 593 202890

ელ.ფოსტა: irina.khutsishvili@tsu.ge