გამოყენებითი ინფორმატიკის კათედრა

კათედრის გამგე- -პროფ. გია სირბილაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 328

ტელეფონი: +995 599 588658

ელ.ფოსტა: gia.sirbiladze@tsu.ge