პროფ. მანანა ხაჩიძე

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ოფისი: თსუ მე-11 კორპ. ოთახი 324

ტელეფონი: +995 577 295073

ელ.ფოსტა: manana.khachidze@tsu.ge

დამატებითი ინფორმაცია