• 1 თებერვალი 2022

კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულ-ფრანგული)

საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულ-ფრანგული);
საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი: არჩილ ელიზბარაშვილი;
საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელები: ჟან-ჟაკ მარიაჟი