მრჩეველთა საბჭო

მრჩეველთა საბჭო

პროფესორები:
ალექსანდრე გამყრელიძე
გია სირბილაძე
მანანა ხაჩიძე


ასოცირებული პროფესორები:
ირინა ხუციშვილი
ნათელა არჩვაძე
ბიძინა მიდოდაშვილი
ლელა ალხაზიშვილი
ბეჟან ღვაბერიძე
რევაზ ქურდიანი
მაგდა ცინცაძე
ზურაბ ქოჩლაძე


ასისტენტ-პროფესორი:
გელა ბესიაშვილი


დამსაქმებლები:
ბიძინა მაცაბერიძე
ზურაბ კასრაძე
რამაზ ქვათაძე
ლევან ჯიქია
ვახტანგ ბობოხიძე
ნიკოლოზ როსტომაშვილი
გიორგი ჯალიაშვილი


დოქტორანტები:
გვანცა წულაია
ვახტანგ ლალუაშვილი


მაგისტრატურის კურსდამთავრებულები:
ნინო ბანცური
მირანდა მახარაშვილი


მაგისტრი:
ლუკა ღვინჟილია


ბაკალავრიატის სტუდენტი:
კოკაური დავით


ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენელი:
გურამ ქუთელია


თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენელი:
თეა ზარნაძე