აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

პროფესორი ალექსანდრე გამყრელიძე
პროფესორი გია სირბილაძე
პროფესორი მანანა ხაჩიძე
ასოცირებული პროფესორი ლელა ალხაზიშვილი
ასოცირებული პროფესორი ნათელა არჩვაძე
ასოცირებული პროფესორი ლელა მირცხულავა
ასოცირებული პროფესორი მაგდა ცინცაძე
ასოცირებული პროფესორი ირინა ხუციშვილი
ასოცირებული პროფესორი ბიძინა მიდოდაშვილი
ასოცირებული პროფესორი ბეჟან ღვაბერიძე
ასოცირებული პროფესორი ფრიდონ დვალიშვილი
ასოცირებული პროფესორი რევაზ ქურდიანი
ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ მანჯაფარაშვილი
ასოცირებული პროფესორი ტარიელ ხვედელიძე
ასოცირებული პროფესორი ზურაბ ქოჩლაძე
ასისტენტ პროფესორი მაია არჩუაძე
ასისტენტ პროფესორი პაპუნა ქარჩავა
ასისტენტ პროფესორი ზურაბ მოდებაძე
ასისტენტ პროფესორი გელა ბესიაშვილი
ასისტენტ პროფესორი ლიანა ლორთქიფანიძე