კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა

19 ივნისი 2019

კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის

სხდომა

ორშაბათს,   17 ივნისს თსუ, XI კორპუსის აუდ. 208-ში 15:00 საათზე დანიშნულია

კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის

სხდომა.

დღის წესრიგი:

მომხსენებელი: გიორგი დოღაძე და გიორგი კუტუბიძე, ბაკალავრიატის II

სემესტრის სტუდენტები.

თემა: პრეპროცესორის დანიშნულება, მისი დირექტივები, პირობითი კომპილაცია

პროგრამირების ენა C++-ში.

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნათელა არჩვაძე.