კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა

28 ივნისი 2019

ხუთშაბათს, 27 ივნისს თსუ, XI კორპუსის აუდ. 213-ში 17:00 საათზე

დანიშნულია კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა

სამეცნიერო წრის სხდომა.

დღის წესრიგი:

1. მომხსენებელი: გიორგი ბიწაძე, ბაკალავრიატის XI სემესტრის სტუდენტი.

თემა: მონაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავება“ (Cloud Computing).

2. მომხსენებელი: თამარ შარაბიძე, ბაკალავრიატის IV სემესტრის სტუდენტი.

თემა: თანამედროვე პროგრამირების საკითხები: ზარმაცი და ენერგიული

გამოთვლები.

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნათელა არჩვაძე.