თსუ - კამოეშის პორტუგალიური ენის ცენტრი აცხადებს მიღებას პორტუგალიური ენის კურსებზე

12 სექტემბერი 2019

თსუ - კამოეშის პორტუგალიური ენის ცენტრი აცხადებს მიღებას პორტუგალიური ენის

კურსებზე, რომელიც დაიწყება 2019 წლის სექტემბერში:

კრედიტირებული კურსები

ა) ცენტრი, ყოველ წელს, თსუ-ს სტუდენტებს სთავაზობს პორტუგალიური ენის

სწავლების 4 დონეს (კურსზე დარეგისტრირება შესაძლებელია შემდეგ

ფაკულტეტებზე: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების

მეცნიერებათა ფაკულტეტი):

დონე I – A1 ელემენტარული კურსი

დონე II – A2 საბაზისო კურსი

დონე III – B1 დამოუკიდებლად მუშაობა

დონე IV – B2 თავისუფლად ფლობა / C1 სრულყოფილად ცოდნა

იხილეთ სრულად