კომპანია „VREX” აწყობს საინფორმაციო შეხვედრას კომპიუტერული მეცნიერებით დაინტერესებული სტუდენტებისთვის

24 სექტემბერი 2019

ამა წლის 27 სექტემბერს, კომპანია „VREX” აწყობს საინფორმაციო შეხვედრას კომპიუტერული მეცნიერებით დაინტერესებული სტუდენტებისთვის.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა დაკავშირებულია ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების პროექტებთან.

დასწრება თავისუფალია

შეხვედრა გაიმართება თსუ XI (ბიოლოგების)

კორპუსში აუდიტორია 101.