იაპონიში IT კარიერის დაწყების შანსი თსუ კომპიურეტული მეცნიერების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ინფორმაციული სისტემების, ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულების სტუდენტებისთვის.

4 ოქტომბერი 2019

იაპონიში IT კარიერის დაწყების შანსი თსუ კომპიურეტული მეცნიერების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ინფორმაციული სისტემების, ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულების სტუდენტებისთვის.

იაპონური ორგანიზაციების Human Resocia Co., Ltd. და TalentEx Inc.-ის წამომადგენლები თსუ სტუდენტებისთვის 2019 წლის 18 ოქტომბერს გამართვენ საინფორმაციო შეხვედრას. შეხვედრა მოიცავს შემდეგ თემებს: 

- იაპონიაში დასაქმების შესაძლებლობა და ამისათვის იაპონური ენის შესწავლა

-,,Human Resocia’s GIT programme''-ის წარდგენა

-ინდივიდუალური შეხვედრა და გასაუბრება იაპონიაში დასაქმების მსურველ სტუდენტებთან

შეხვედრა ჩატარდება 2019 წლის 18 ოქტომბერს 

14:00- Introduction + Q&A  "Work in Japan 2020" & " Japanese Course at TSU 2019".

 (თსუ XI კორპუსი, აუდიტორია 105 )

16:00~19:00- გასაუბრება 2019-2020 სასწავლო წელს  გამოსაშვები კურისის სტუდენტებთნ

 (თსუ XI კორპუსი, აუდიტორია N320) 

თუ გსურთ დაესწროთ შეხვედრას, მიიღოთ ინფორმაცია იაპონიაში დასაქმებასთან დაკავშირებით და შეისწავლოთ იაპონური ენა 

დ ა რ ე გ ი ს ტ რ ი რ დ ი თ 


რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ბმულზე:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZi65t3nD9Qu8SgP89h1uw769C9jYU2V1OuSe2BHhUglgATw/viewform 

რეგისტრაციის გავლის ვადა: 2019 წლის 11 ოქტომბერი 

დამატებითი ინფორმაცია 

https://gitcareer.resocia.jp/