კლერმონ ოვერნის უნივერსიტეტის სადოქტორო სტიპენდიები

22 აპრილი 2020

კლერმონ ოვერნის უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) აცხადებს სტიპენდიებს დოქტორანტებისთვის სხვადასხვა მიმართულებებზე სასწავლებლად.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩამონათვალი:
1) Engineering Sciences (computer science, Engineering): განაცხადის გაკეთების ბოლო ვადა - 18 მაისი.

2) Fundamental Sciences (Sciences of the Universe, Mathematics, Physics, Chemistry): განაცხადის გაკეთების ბოლო ვადა - 21 მაისი.
 
3) Life, Health, Agronomy and Environmental Sciencesგანაცხადის გაკეთების ბოლო ვადა - 7 სექტემბერი.