სტუდენტური პროექტების დამატებითი კონკურსი

9 ივლისი 2020

COVID19 პანდემიით გამოწვეული ვითარების გამო, თსუ სტუდენტთა თხოვნით გამოცხადდა სტუდენტური პროექტების დამატებითი კონკურსი. სტუდენტური პროექტების (სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული) წარდგენა შესაძლებელია 2020 წლის 9 ივლისიდან 17 ივლისის ჩათვლით.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ:

ბრძანება ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ’’ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2020 წლის 31 იანვრის N24/02-01 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართით განსაზღვრული სამეცნიერო/საგანმანათლებლო/სპორტული/ კულტურული პროექტების წარმოდგენისა და განხილვის ვადებისგან 2020 წლის პროექტების წარმოდგენის მეორე ეტაპის მიზნებისათვის ერთჯერადად განსხვავებული ვადების დადგენის შესახებ

დანართი1

დანართი2

დანართი3

დანართი4

დანართი5