2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

15 ივლისი 2020

ბაკალავრიატი/დიპლომირებული მედიკოსი/სტომატოლოგი/ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
პირველსემესტრელთა რეგისტრაცია:

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 1 - 8 სექტემბერი;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 9 - 14 სექტემბერი.

შემოდგომის სემესტრი:
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 7 აგვისტო - 13 სექტემბერი;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 7 - 14 სექტემბერი;
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები - 14 სექტემბერი - 26 დეკემბერი;
 • საგამოცდო პერიოდი - 9 იანვარი - 4 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 10 – 16 თებერვალი  (დამატებითი გამოცდები);
 • არდადეგები - 27 დეკემბერი – 8 იანვარი; 17 - 28 თებერვალი.

გაზაფხულის სემესტრი:
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 - 28 თებერვალი;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 22 თებერვალი  –  1 მარტი;
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები - 1 მარტი – 12 ივნისი;
 • საგამოცდო პერიოდი - 14 ივნისი - 8 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 15 - 21 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
 • არდადეგები - 22 ივლისი - 12 სექტემბერი.

მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა
პირველსემესტრელ მაგისტრანტთა/დოქტორანტთა  რეგისტრაცია:
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 21 - 24 სექტემბერი;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 21 - 24 სექტემბერი.

შემოდგომის სემესტრი:
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 7 აგვისტო - 21 სექტემბერი;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 14 - 21 სექტემბერი;
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები - 21 სექტემბერი - 26 დეკემბერი; 9 - 16 იანვარი;
 •  საგამოცდო პერიოდი - 18 იანვარი - 10 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 16 - 22 თებერვალი  (დამატებითი გამოცდები);  
 • არდადეგები - 27 დეკემბერი – 8 იანვარი; 23 - 28 თებერვალი.

გაზაფხულის სემესტრი:
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 - 28 თებერვალი;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 22 თებერვალი  –  1 მარტი;
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები - 1 მარტი – 12 ივნისი;
 • საგამოცდო პერიოდი - 14 ივნისი - 8 ივლისი  (დასკვნითი გამოცდები), 15-21 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
 • არდადეგები - 22 ივლისი - 19 სექტემბერი.