კონკურსის - "ქალები მეცნიერებაში" - განსაკუთრებული მიღწევებისათვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით გამარჯვებული

29 სექტემბერი 2022

2022 წლის სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრემიის კონკურსის - "ქალები მეცნიერებაში" - განსაკუთრებული მიღწევებისთვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით გამარჯვებული ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი მანანა ხაჩიძე გახდა.