თსუ XI (განივი) კორპუსთან არსებული ეზოს პროექტი

13 ოქტომბერი 2022

ეზოს კეთილმოწყობა 2023 წლიდან დაიწყება.