ჩატარდა კონფერენცია - „კიბერუსაფრთხოების გენდერული განზომილება"

19 ივნისი 2024

კონფერენციის მიზანი იყო აკადემიური კვლევების ხელშეწყობა და გენდერულ ასპექტებთან დაკავშირებით ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლა. სტუდენტებს და მკვლევრებს შესაძლებლობა მიეცათ წარმოედგინათ თავიანთი ნაშრომები და ექსპერტებთან დისკუსიაში მიეღოთ მონაწილეობა. ღონისძიებამ გააერთიანა სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის, აკადემია, სამოქალაქო საზოგადოება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რათა ხელი შეეწყოს გენდერული უთანასწორობის დასაძლევად პოზიტიური ცვლილებების განხორციელებას. დისკუსიები ფოკუსირებული იყო სფეროში გამოწვევების ინოვაციურ მიდგომებზე, საბოლოოდ, კი მიზნად ისახავდა კიბერუსაფრთხოების სფეროში გენდერული თანასწორობისა და ინკლუზიურობის ხელშეწყობას საქართველოს მასშტაბით.

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სტუდენტური ღონისძიებების გვერდზე.